Bank of China (Hong Kong)

T: +852 2826 6888 W: www.bochk.com A: 1 Garden Road, Hong Kong